SERVICII / TOMBOLA

Principala caracteristică a echipei S.C. POSZET S.R.L. este echilibrul dintre membrii săi componenţi.
Cu alte cuvinte, echipa noastră cooptează persoane care pot contribui cu diferite calităţi şi trăsături necesare realizării obiectivelor calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
Eficienţa echipei, indiferent de numărul membrilor, depinde de felul  în care componenţii acesteia interacţionează, se corelează şi se completează comportamental.